Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye Girişi

Konsensüs Nedir
Konsensüs Resimleri

Bu Yazıda Neler Var

 • Bilimsel Konsensüs
 • Sosyolojide Konsensüs

 • Konsensüs (Özet) : Fikir birliği, uzlaşma, mutabakat.. Topluluğa dahil üyelerin birbirine karşı olan davranış şekilleri, sahip oldukları roller, sorumluluk ve görevleri konusunda bir anlaşmaya varmaları.
  Konsensus (Detay); İngilizce konsensus (consensus) sözü, fikir birliği, fikir mutabakatı; çoğunluğun fikri; uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. son zamanlarda dilimizde, toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması, aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. sözün bu anlamı için türkçede birçok karşılık bulunmaktadır; oydaşma, oydaşlık, mutabakat, uzlaşma, uzlaşı, anlaşım.

  Bilimsel Konsensüs

  Bilimsel bir konuda, bilim insanlarının kollektif görüşü, fikri ve yargısı. Ayrıca bilimsel görüş birliği ya da uzlaşı olarak da bilinir. Bilimsel konsensüsün kendisi bilimsel bir teori ya da yöntem değildir ancak bilimsel yöntemlerle ulaşılan bulgular sonucu bir konuda konsensüs oluşur.

  Bilimsel konsensüs kavramı daha çok dini veya politik sonuçları nedeniyle tartışmalı olan konularda gündeme gelir. Küresel ısınma, evrim-yaratılışçılık tartışmaları bu konulara örnek olarak gösterilebilir.

  Sosyolojide Konsensüs

  Konsensüs, sosyal hayatta iki veya daha fazla insanın birbirlerine karşı olan davranışlarının düzenleyici prensipler konusunda anlaşma içinde olduklarım ifade eder. Bu prensipler eskiden gelmiş de olabilir. Önemli olan, toplumun düzeni için bazı konularda birliği sağlayabilmesidir.

  Bir sosyal sistemin üyeleri birbirlerine karşı olan davranış şekilleri, sahip oldukları roller, sorumluluk ve görevleri konusunda anlaşmışlarsa bir konsensustan söz edilebilir. Daha geniş bir ifadeyle, konsensüs, sosyal sistemin gayesine ulaşması için takip edilmesi gereken metod, davranış ve hareket şeklini, sorumlulukları ve meydana gelecek sonuçlar hususunda toplumun görüş birliğinde olduğunu ifade eder. Konsensüs´un sadece geleceğe dönük konularda değil, geçmişle ilgili bazı meselelerde de geçerli olduğu ifade edilmektedir.

  Konsensüs (mutabakat) terimi, daha çok demokratik toplumlarda ortaya çıkan ve çeşitli olaylara göre değişebilen bir husustur. Aynı şekilde, insan düşüncesinden kaynaklanan prensiplerden oluşan di­ğer sistemlerde de bu değişme durumu sözkonusudur.

  İslâm toplumunda mü´minlerin aynı İnanç ve sistem anlayışına sahip olmaları, inançlarının bir gereğidir. Temel konular dışında, ayrıntılarda bazı düşünüş ve yaklaşım farkları olabilir. Fakat sistemin işleyişi ile ilgili hususlar; temel naslar veya bu temel prensipler doğrultusunda yapılacak içtin adlarla düzenlenmektedir. Böylece İslâm´a inanan bir toplum içindeki fertlerin konsensüsü "naslar ölçüsünde" gerçekleşebilmekte, halkın fikir birliğinden çok, ümmetin alimleri ve ileri gelenlerinin bir hususta kısmen ortak bir fikre varmalarını ifade eder.

  Benzer Yazilar

  

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor