Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Konsensüs Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Konsensüs (Özet) : Fikir birliği, uzlaşma, mutabakat.. Topluluğa dahil üyelerin birbirine karşı olan davranış şekilleri, sahip oldukları roller, sorumluluk ve görevleri konusunda bir anlaşmaya varmaları.
Konsensus (Detay); İngilizce konsensus (consensus) sözü, fikir birliği, fikir mutabakatı; çoğunluğun fikri; uzlaşma gibi anlamlar taşımaktadır. son zamanlarda dilimizde, toplumun çeşitli kesimlerinin bir konuda aynı düşünceye ulaşması, aynı düşünceyi taşıması. anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. sözün bu anlamı için türkçede birçok karşılık bulunmaktadır; oydaşma, oydaşlık, mutabakat, uzlaşma, uzlaşı, anlaşım.

Bilimsel Konsensüs

Bilimsel bir konuda, bilim insanlarının kollektif görüşü, fikri ve yargısı. Ayrıca bilimsel görüş birliği ya da uzlaşı olarak da bilinir. Bilimsel konsensüsün kendisi bilimsel bir teori ya da yöntem değildir ancak bilimsel yöntemlerle ulaşılan bulgular sonucu bir konuda konsensüs oluşur.

Bilimsel konsensüs kavramı daha çok dini veya politik sonuçları nedeniyle tartışmalı olan konularda gündeme gelir. Küresel ısınma, evrim-yaratılışçılık tartışmaları bu konulara örnek olarak gösterilebilir.

Sosyolojide Konsensüs

Konsensüs, sosyal hayatta iki veya daha fazla insanın birbirlerine karşı olan davranışlarının düzenleyici prensipler konusunda anlaşma içinde olduklarım ifade eder. Bu prensipler eskiden gelmiş de olabilir. Önemli olan, toplumun düzeni için bazı konularda birliği sağlayabilmesidir.

Bir sosyal sistemin üyeleri birbirlerine karşı olan davranış şekilleri, sahip oldukları roller, sorumluluk ve görevleri konusunda anlaşmışlarsa bir konsensustan söz edilebilir. Daha geniş bir ifadeyle, konsensüs, sosyal sistemin gayesine ulaşması için takip edilmesi gereken metod, davranış ve hareket şeklini, sorumlulukları ve meydana gelecek sonuçlar hususunda toplumun görüş birliğinde olduğunu ifade eder. Konsensüs´un sadece geleceğe dönük konularda değil, geçmişle ilgili bazı meselelerde de geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Konsensüs (mutabakat) terimi, daha çok demokratik toplumlarda ortaya çıkan ve çeşitli olaylara göre değişebilen bir husustur. Aynı şekilde, insan düşüncesinden kaynaklanan prensiplerden oluşan di­ğer sistemlerde de bu değişme durumu sözkonusudur.

İslâm toplumunda mü´minlerin aynı İnanç ve sistem anlayışına sahip olmaları, inançlarının bir gereğidir. Temel konular dışında, ayrıntılarda bazı düşünüş ve yaklaşım farkları olabilir. Fakat sistemin işleyişi ile ilgili hususlar; temel naslar veya bu temel prensipler doğrultusunda yapılacak içtin adlarla düzenlenmektedir. Böylece İslâm´a inanan bir toplum içindeki fertlerin konsensüsü "naslar ölçüsünde" gerçekleşebilmekte, halkın fikir birliğinden çok, ümmetin alimleri ve ileri gelenlerinin bir hususta kısmen ortak bir fikre varmalarını ifade eder.

Konsensüs Resimleri

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Konsensüs Sunumları

Konsensüs Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Konsensüs Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Konsensüs Nedir?
  Uzlaşma, mutabakat


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Konsensüs
02 | Uzlaşma
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin